onsdag 11 september 2013

Naturens ordning, eller?

Jag fick en uppenbarelse i morse. Det låter kanske lite storslaget, det var ju inte som att jag såg Jesus eller nått. Det var kanske mer en insikt.
Jag tänkte på det här med genuspedagogik i skolan. Det finns ju en del som är emot det. Ofta med motiveringen att pojkar är pojkar och flickor är flickor. De har olika egenskaper av naturen givna och det är bra och inget vi ska arbeta emot.
Jag tror inte att varken pojkar eller flickor har medfödda biologiska skillnader, lika lite som jag tror att folk från Afrika är genetiskt bättre på att dansa och spela trummor, eller att bögar är härliga och kreativa.
Men om det nu vore så att pojkar är på ett visst sätt och flickor på ett visst sätt, så förstår jag inte att det skulle vara ett argument mot genuspedagogik i skolan. För om skillnaderna är biologiska och medfödda så måste väl det i rimlighetens namn vara starkare än något man lär sig i skolan?
Så vitt jag kan förstå är enda orsaken att vara emot genuspedagogik i skolan att man tycker att saker skall vara som de är, men tror att skillnaden mellan könen är inlärda. Annars skulle man väl lita på att naturen har sin gång och kvinnor och män kommer fortsätta göra det som det är meningen av naturen att de ska göra oavsett vad man lär dem i skolan?
Jag tror att det bästa vore om alla fick vara som de vill, oavsett kön eller vad det nu är.
Därför att du är bäst på att bestämma över ditt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar